Om Symbiot

Symbiot er et fondansøgningsfirma, der vil gøre en positiv forskel både på verdensplan og internt i organisationen.

Symbiot følger derfor de nyeste tiltag indenfor ligestilling og arbejdsmiljø.
Dette udmøntes blandt andet i:

  • at alle ansøgninger om ansættelse i Symbiot skal være anonyme. Der må ikke angives navn, køn, alder, familieforhold eller vises et profilbillede i ansøgningen eller CV’et.
  • at arbejdsdagen er 6 timer lang.
  • at der hvert år udføres et pro bono projekt.
  • at Symbiots projekter støtter op om FNs verdensmål.

Om Symbiot