Om Symbiot

E-mail: info@symbiot.dk
Tlf: +45 6060 4242


Symbiot er et optimeringsfirma, der blev stiftet i 2019 af Cand. Scient. Biolog Naomi Hagelberg.

Efter at have arbejdet med kontrol af ISO, projekter og drift indenfor natur, miljø og arbejdsmiljø i 10+ år for staten og private virksomheder og ydermere udført frivilligt arbejde for forskellige udsatte minoriteter, hvor hendes naturlige systematik altid placerede hende i organisatorrollen, besluttede Naomi sig for, at hun kunne gøre en større forskel, hvis hun selv udvalgte hvilke projekter, hun ville støtte. Derfor stiftede hun firmaet Symbiot, hvor hun sikrer, at firmaet lever op til de etiske rammer både internt og eksternt via firmaets politik.


Internt følger Symbiot de nyeste tiltag indenfor ligestilling og arbejdsmiljø.
Dette udmøntes internt blandt andet i:

  • at alle ansøgninger om ansættelse i Symbiot skal være anonyme. Der må ikke angives navn, køn, alder, familieforhold eller vises et profilbillede i ansøgningen eller CV’et.
  • at arbejdsdagen er 6 timer lang.

Eksternt hjælper Symbiot verdenssamfundets udvikling i en positiv retning.
Dette udmøntes blandt andet i:


Hvis du ønsker mere viden om Symbiot, så kontakt Naomi Hagelberg på e-mail nh@symbiot.dk eller tlf +45 6060 4242.

Du kan også læse om Symbiots medarbejdere på siden Om Symbiots medarbejdere.

Om Symbiot