Implementering af ISO

Så hvordan undgår du at få påbud fra Arbejdstilsynet eller Kommunen p.g.a. arbejdsmiljøet og din måde at håndtere affald og kemikalier?
Hvordan får du glade kunder, der vender tilbage igen og igen, fordi de ved, at hos dig, er produktet i orden?

Det gør du ved at følge ISO 9001 kvalitetsledelse, 14001 miljøledelse og 45001 arbejdsmiljøledelse. Du behøver ikke blive akkrediteret og dermed forpligtet til at betale for audits år efter år. Du kan sagtens nøjes med at optimere dit firmas processer og høste alle fordelene.

Hvorfor bruge Symbiot?
– Du har ikke kompetencerne internt
– Du sparer penge og administration ved at bruge en konsulent i stedet for at ansætte en medarbejder, der skal have ferie og løn under sygdom
– Dine medarbejdere kan bruge deres tid på det, de er bedst til


Sådan gør vi

Først ringer du til Symbiot på +45 6060 4242, eller du sender en mail til info@symbiot.dk og fortæller hvilken ISO du ønsker at få implementeret.

Vi aftaler en dag, hvor en medarbejder fra Symbiot kommer forbi dit kontor og får fremvist virksomheden. Forbered et organisationsdiagram med angivelse af nøglemedarbejdere og saml alle de beskrevne processer, arbejdsgange, rutiner, miljø-/arbejdsmiljøhåndbøger og afvigelser herfra som I har. Gerne digitalt. Vurder også hvormange og hvilke ressourcer I internt kan afsætte til implementeringen af ISO’en.

Symbiot vil ud fra de indledende informationer foreslå en overordnet projektplan tilpasset dit firma for udarbejdelsen og implementeringen af ISOen.

Hvis en enighed opnås mellem dig og Symbiot vil en samarbejdsaftale blive afleveret til dig fra Symbiot, og arbejdet kan gå i gang.

Husk at udarbejdelse og implementering af en ISO ikke er noget, man bare gør i løbet af en måneds tid. Det er en langvarig proces, der skal være forankret hos ledelsen, skal indrage alle afdelinger i firmaet, med en tydelig kontaktperson og som kræver forandringsledelse for at blive implementeret hos medarbejderne.

Kontakt Symbiot på info@symbiot.dk eller på +45 6060 4242


ISO