Fondsansøgningsforløb

Så hvordan kommer du fra denne side til at have penge i banken til dit projekt? Herunder kan du læse om forløbet, vi skal igennem for at udføre en fondsansøgning.

Kontakt Symbiot

Først ringer du til Symbiot på +45 6060 4242, eller du sender en mail til info@symbiot.dk og beskriver det projekt, hvor du har brug for hjælp til fondsansøgning. Det er helt ok, hvis du endnu ikke har alle detaljer på plads. Vi har blot brug for en ca. fornemmelse af følgende, for at kunne vurdere hvilken fond, der er relevant:

  • Formålet med projektet – Hvad skal der laves og hvorfor?
  • Varighed af projektet – Hvor mange år vil projektet strække sig over og hvornår vil du gerne starte på projektet?
  • Estimeret budget – Hvad kommer projektet til at koste i alt i form af løn, materialer, udstyr, konsulenter, marketing, rejser?
  • Potentielle partnere eller leverandører til projektet – Hvem samarbejder med dig og hvilke lande er de placeret i?

Hvis du har mere end ét projekt, du ønsker hjælp til, skal hvert projekt beskrives separat.

Vi aftaler en dag, hvor en medarbejder fra Symbiot kommer forbi dit kontor eller hjem til dig, hvis du arbejder hjemmefra. Hvis et fysisk møde ikke er muligt, kan vi i stedet aftale et webcam møde.

Det første møde

På vores første møde præsenterer du dit projekt så detaljeret som muligt. Send eventuelle dias til Symbiot.

I samråd finder vi ud af, om du har behov for den lille pakke eller den store pakke.

Symbiot udarbejder en samarbejdsaftale og sender den til dit firmas kontaktperson. Hvis du har mere end et projekt, som du ønsker Symbiots hjælp til, vil du blive tilbudt rabat.

Den lille pakke
Symbiot tager kontakt til en fond og sikrer, at dit projekt passer til deres formål. Symbiot giver dig den nødvendige information om fonden, hvad du skal lægge vægt på i ansøgningen, skabeloner du kan bruge til projektbeskrivelse og budget og 5 timers telefonisk eller skriftlig support.

Den store pakke
Symbiot tager kontakt til en fond og sikrer, at dit projekt passer til deres formål.
Symbiot udarbejder en projektplan for fondsansøgningsprocessen, med datoforslag for møder, deadlines for nødvendig information til fondsansøgningsdokumenter, deadline for upload af ansøgningen til fonden og et link til en side, hvor dokumenter gemmes og redigeres.
Symbiot kontakter dig eller dine medarbejdere efterhånden som hvert dokument skal udarbejdes og evalueres.
Symbiot læser korrektur på ansøgningen og sikrer, at detaljer er ensartede på tværs af alle dokumenter, at informationen er formuleret klart og tydeligt, og at alle fondens krav er overholdt. Et enkelt overset krav, kan diskvalificere et fremragende projekt.
Symbiot er til rådighed for sparring under hele fondsansøgningsforløbet.
Hele processen bør ikke tage mere end 2 måneder. Det er dog afhængigt af, om du og projektets eventuelle partnere afsætter nok tid til at medarbejderne kan arbejde med fondansøgningen.

Kontrol af projektet?

Hvis du ønsker, kan Symbiot hjælpe med at sikre korrekt time-, løn- og budgetregistrering på projektet og sikre overholdelse af deadlines for aflevering af eventuelle rapporter og milepæle til fonden. Du informerer blot Symbiot, hvis du har behov for dette.
Symbiot anbefaler, at du arbejder efter principperne for ISO 9001 Kvalitetsledelse i din fondsansøgning.

Fondansøgningsforløb