Fondsansøgningsforløb

Så hvordan kommer du fra denne side til at have penge i banken til dit projekt? Herunder kan du læse om forløbet, vi skal igennem for at udføre en fondsansøgning.

Kontakt Symbiot

Først ringer du til Symbiot på +45 6060 4242, eller du sender en mail til info@symbiot.dk og beskriver det projekt, hvor du har brug for hjælp til fondsansøgning. Det er helt ok, hvis du endnu ikke har alle detaljer på plads. Vi har blot brug for en ca. fornemmelse af følgende, for at kunne vurdere hvilken fond, der er relevant:

Formålet med projektet – Hvad skal der laves og hvorfor? Hvem nyder godt af projektet?

Varighed af projektet – Hvor mange år vil projektet strække sig over og hvornår vil du gerne starte på projektet?

Estimeret budget – Hvad kommer projektet til at koste i form af løn, materialer, udstyr, konsulenter, marketing, rejser?

Potentielle partnere eller leverandører til projektet – Hvem samarbejder med dig og hvilke lande er de placeret i?

Hvis du har mere end ét projekt, du ønsker hjælp til, skal hvert projekt beskrives separat. Du vil få rabat på prisen pr. projekt.

Vi aftaler en dag, hvor en medarbejder fra Symbiot kommer forbi dit kontor eller hjem til dig, hvis du arbejder hjemmefra. Hvis et fysisk møde ikke er muligt, kan vi i stedet aftale et webcam møde.

Hvorfor bruge Symbiot?
– Du har ikke kompetencerne internt
– Du sparer penge og administration ved at bruge en konsulent i en begrænset periode i stedet for at ansætte en medarbejder, der skal have ferie og løn under sygdom
– Dine medarbejdere skal bruge deres tid på det, de er bedst til
– Du får rabat, når du har mere end 1 fondsansøgning
– Måske passer dit projekt til Symbiots pro bono sager

Det første møde

På vores første møde præsenterer du dit projekt så detaljeret som muligt. Send eventuelle dias til Symbiot.

I samråd finder vi ud af, om du har behov for den lille pakke eller den store pakke.

Symbiot udarbejder en samarbejdsaftale og sender den til dit firmas kontaktperson. Hvis du har mere end et projekt, som du ønsker Symbiots hjælp til, vil du blive tilbudt rabat.

Den lille pakke
Symbiot sætter dig i gang og giver dig løbende support.

Indhold:
– Symbiot tager kontakt til en fond og sikrer, at dit projekt passer til deres formål
– Du får den nødvendige information om fonden, såsom hvad du skal lægge vægt på i ansøgningen og skabeloner du kan bruge til projektbeskrivelse og budget
– Plus 4 timers telefonisk eller skriftlig sparring, når du har brug for det

Tidsestimat:
14 dage

Pris:
Afhænger af dit projekt.
Husk at konsulentydelser kan tilføjes din fondsansøgnings budget.

Den store pakke
Symbiot overtager styringen af hele fondsansøgningsprocessen.

Indhold:
– Symbiot tager kontakt til en fond og sikrer, at dit projekt passer til deres formål
– Symbiot udarbejder en projektplan for fondsansøgningsprocessen. Inklusiv mødedatoer for igangsættelse og support, oversigt over nødvendig information der skal samles, link til en OneDrive mappe, hvor alle dokumenter redigeres og gemmes, tidsplan for udarbejdelse af dokumenter og deadline for aflevering af ansøgningen til fonden.
– Symbiot kontakter dig eller dine medarbejdere efterhånden som hvert dokument skal udarbejdes og evalueres
– Symbiot læser korrektur på ansøgningen og sikrer, at detaljer er ensartede på tværs af alle dokumenter, at informationen er formuleret klart og tydeligt, og at alle fondens krav er overholdt. Et enkelt overset krav kan diskvalificere et fremragende projekt
– Symbiot sender ansøgning til fonden og har den løbende korrespondance med fonden
– Plus ubegrænset sparring under hele fondsansøgningsforløbet

Tidsestimat:
2 måneder. Det er dog afhængigt af, om du og projektets eventuelle partnere afsætter nok tid, til at medarbejderne kan arbejde med fondansøgningen.

Pris:
Afhænger af dit projekt.
Husk at konsulentydelser kan tilføjes din fondsansøgnings budget.

Kontrol af projektet?

Symbiot kan hjælpe med at sikre korrekt time-, løn- og budgetregistrering på projektet og sikre overholdelse af deadlines for aflevering af eventuelle rapporter og dokumentation af opnåelse af milepæle til fonden.
Hvis du ikke har styr på disse ting, kan du risikere, at fonden vil have deres penge tilbage.

Symbiot anbefaler, at du arbejder efter principperne for ISO 9001 Kvalitetsledelse i din fondsansøgning.

Kontakt Symbiot på info@symbiot.dk eller på +45 6060 4242

Fondansøgningsforløb