Fondansøgningsforløb

Så hvordan kommer du fra denne side til at sidde med et færdigt produkt? Herunder kan du læse om forløbet, vi skal igennem.

Kontakt

Først ringer du til Symbiot på +45 6060 4242 eller du sender en mail til info@symbiot.dk og fortæller om dit projekt i korte overordnede beskrivelser. Det er helt ok, hvis du endnu ikke har alle deltaljer på plads. Vi har blot brug for en ca. fornemmelse af følgende:

 • formålet med projektet
  • hvad skal der laves og hvorfor?
 • varighed af projektet
  • hvor mange år vil projektet strække sig over og hvornår vil du gerne starte på projektet?
 • estimeret budget
  • hvad kommer projektet til at koste i alt i form af løn, materialer, udstyr, konsulenter, marketing, rejser?
 • potentielle partnere eller leverandører til projektet
  • hvem samarbejder med dig og hvilke lande er de placeret i?

Hvis du har mere end ét projekt, som du ønsker Symbiots hjælp med, skal hvert projekt beskrives separat.

Vi aftaler en dag, hvor Symbiot kommer forbi dit kontor eller hjem til dig, hvis du arbejder hjemmefra. Hvis et fysisk møde ikke er muligt, kan vi i stedet aftale et webcam møde.

Det første møde

På vores første møde præsenterer du dit projekt så deltaljeret som muligt. Send efterfølgende dias til Symbiot.

Symbiot vil ud fra de indledende informationer foreslå en eller flere fonde, der vil passe til dit projekt.

Hvis en enighed opnås mellem dig og Symbiot vil en samarbejdsaftale blive afleveret til dig fra Symbiot. Hvis du har mere end et projekt, som du ønsker at Symbiot skal fondansøge til, vil du blive tilbudt rabat.

Start af fondansøgning

Når samarbejdsaftalen er underskrevet og den første betaling gennemført, vil du modtage en projektplan for fondansøgningsprossesen. Der vil være angivet datoforslag for møder, deadlines for nødvendig information til fondansøgningsdokumenter, deadline for upload af ansøgningen til fonden og et link til en side, hvor dokumenter gemmes og kan redigeres.

Symbiot vil derefter løbende kontakte dig eller dine medarbejdere efterhånden som hvert dokument skal udarbejdes og evalueres. Hele processen bør ikke tage mere end 2 måneder. Det er dog afhængigt af, om du og projektets eventuelle partnere afsætter nok tid til at medarbejderne kan arbejde med fondansøgningen.

Afslutning af fondansøgning

Symbiot arbejder ud fra devisen om, at det er bedst at være færdig i god tid, så vi vil stræbe efter at blive færdig en uges tid før deadline for upload af fondansøgningen.

Vi anbefaler at du gemmer dokumenterne lokalt, når ansøgningen er helt færdig, da vi ikke gemmer dokumenter for evigt.

Kontrol af projektet?

Hvis du ønsker, kan Symbiot hjælpe med at sikre korrekt time-, løn- og budgetregistrering på projektet og sikre overholdelse af deadlines for eventuelle rapporter og milepæle til fonden. Du informerer blot Symbiot, hvis du har behov for dette.

Fondansøgningsforløb