Gør en forskel

Symbiot adskiller sig fra andre fondansøgningsfirmaer ved at der fokuseres på projekter indenfor emner, som Symbiots medarbejdere har en uddannelse i eller har flere års erhvervserfaring med. 

At Symbiot har uddannelse og erfaring i dit projekts emne, betyder, at Symbiot forstår, hvad du taler om, når du præsenterer dit projekt, og derfor kan føre kontrol med og sparre på projektbeskrivelsen, projektplanen, milepæle og CV’er, uden at du skal spilde tid på at genforklare projektets indhold og formål.

For at øge sandsynligheden for at dit projekt bliver godkendt af en fond, så anbefaler Symbiot, at dit projekt indeholder et eller flere af FN’s verdensmål, da de har national og international  bevågenhed.

Ud fra Symbiots medarbejdere, har vi valgt at foksere på følgende  verdensmål fra FN:

Hvis du er usikker på om ovenstående mål passer til dit projekt, så kontakt Symbiot og vi kan tage en snak om det.

Hvad hjælper vi med?

Betragt Symbiot som en ekstrem systematisk projektkoordinator med viden om hvad de enkelte fonde lægger vægt på. Symbiot sikrer oversigt over fondansøgningsprocessen, at alle data som fonden har behov for bliver noteret de korrekte steder, at data er ensartet i og på tværs af alle dokumenter og at deadlines bliver overholdt. Det er din opgave at have de korrekte data og skrive udkastet til ansøgningen, da du altid vil kende dit projekt og markedet bedst.

Du kan læse om selve processen på Fondansøgningsforløb.

fondansøgning